*

Bạn đang xem: Bảng thống kê tài khoản kế toán

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI


Xem thêm: Vụ Thảm Sát Sơn Mỹ Quảng Ngãi, Tưởng Niệm 504 Đồng Bào Sơn Mỹ Bị Thảm SátHệ thống tài khoản kế toán theo Thông bốn 200 chuẩn của Bộ tài chính; Bảng hệ thống tài khoản theo thông bốn 200 vận dụng cho số đông doanh nghiệp; Tải hạng mục tài khoản theo thông tư 200 miễn chi phí ở cuối bài viết nhé.

Nguồn: https://mof.gov.vn/
Như vậy thông tin tài khoản đúng đã như sau:5212 Hàng bán bị trả lại5213 giảm ngay hàng bán- Các bạn muốn xem cụ thể tài khoản như thế nào thì chỉ cần bấm chuột trái vào thông tin tài khoản đó nhé, trong các số đó sẽ có chi tiết quy định về tài khoản đó như: vẻ ngoài kết toán; Kết cấu nội dung bên Nợ Có; lý giải hạch toán một số ít nghiệp vụ cố kỉnh thể...- ngôi trường hợp chúng ta muốn cài đặt Bảng khối hệ thống tài khoản theo Thông tứ 200 tệp tin Excel - Word thì hoàn toàn có thể tải về sinh sống cuối bài viết nhé.
SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng chi phí tệ
112Tiền giữ hộ Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng tiền tệ
113Tiền vẫn chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán gớm doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và qui định tài chủ yếu khác
128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi tất cả kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ
13311332Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụThuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn marketing ở những đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội cỗ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá
1368Phải thu nội cỗ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu hóng xử lý
1385Phải thu về cp hoá
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng tải đang đi đường
152Nguyên liệu, đồ vật liệu
153Công cụ, dụng cụ
1531153215331534Công cụ, dụng cụBao tị nạnh luân chuyểnĐồ cần sử dụng cho thuêThiết bị, phụ tùng vậy thế
154Chi tầm giá sản xuất, kinh doanh dở dang
155Thành phẩm
15511557Thành phẩm nhập khoThành phẩm bất tỉnh sản
156Hàng hóa
1561Giá mua sắm và chọn lựa hóa
1562Chi tầm giá thu mua sắm hóa
1567Hàng hóa bất tỉnh sản
157Hàng giữ hộ đi bán
158Hàng hoá kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171Giao dịch giao thương mua bán lại trái phiếu chủ yếu phủ
211Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình
2111Nhà cửa, đồ vật kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương luôn thể vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, công cụ quản lý
2115Cây thọ năm, súc vật làm việc và mang đến sản phẩm
2118TSCĐ khác
212Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính
21212122TSCĐ hữu hình mướn tài chính.TSCĐ vô hình thuê tài chính.
213Tài sản cố định và thắt chặt vô hình
2131Quyền sử dụng đất
2132Quyền phân phát hành
2133Bản quyền, bởi sáng chế
2134Nhãn hiệu, tên thương mại
2135Chương trình phần mềm
2136Giấy phép và giấy tờ nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình khác
214Hao mòn gia sản cố định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bđs nhà đất đầu tư
217Bất hễ sản đầu tư
221Đầu tư vào công ty con
222Đầu tứ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết
228Đầu bốn khác
22812288Đầu tứ góp vốn vào đơn vị khácĐầu bốn khác
229Dựphòng tổn thất tài sản
2291229222932294Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá chứng khoán ghê doanhDự chống tổn thất chi tiêu vào đơn vị chức năng khácDự phòng phải thu khó khăn đòiDự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho
241Xây dựng cơ bạn dạng dở dang
2411Mua mua TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa lớn TSCĐ
242Chi tổn phí trả trước
243Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
244Cầm cố, cụ chấp, ký kết quỹ, ký kết cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho tất cả những người bán
333Thuế và những khoản cần nộp công ty nước
3331Thuế giá bán trị tăng thêm phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ quánh biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập doanh nghiệp
3335Thuế các khoản thu nhập cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế đơn vị đất, tiền mướn đất
33383338133382Thuế đảm bảo an toàn môi trường và những loại thuế khácThuế bảo đảm an toàn môi trườngCác các loại thuế khác
3339Phí, lệ chi phí và những khoản đề xuất nộp khác
334Phải trả tín đồ lao động
3341Phải trả công nhân viên
3348Phải trả fan lao đụng khác
335Chi phí buộc phải trả
336Phải trả nội bộ
3361336233633368Phải trả nội bộ về vốn ghê doanhPhải trả nội cỗ về chênh lệch tỷ giáPhải trả nội cỗ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoáPhải trả nội bộ khác
337Thanh toán theo quy trình kế hoạch phù hợp đồng xây dựng
338Phải trả, nên nộp khác
3381Tài sản thừa hóng giải quyết
3382Kinh tổn phí công đoàn
3383Bảo hiểm xã hội
3384Bảo hiểm y tế
3385Phải trả về cổ phần hoá
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3387Doanh thu chưa thực hiện
3388Phải trả, nên nộp khác
341Vay với nợ mướn tài chính
34113412Các khoản đi vayNợ thuê tài chính
343Trái phiếu vạc hành
34313431134312343133432Trái phiếu thườngMệnh giáChiết khấu trái phiếuPhụ trội trái phiếuTrái phiếu chuyển đổi
344Nhận cam kết quỹ, ký cược
347Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại cần trả
352Dự phòng yêu cầu trả
3521352235233524Dự phòng bh sản phẩm hàng hóaDự phòng bảo hành công trình xây dựngDự phòng tái tổ chức cơ cấu doanh nghiệpDự phòng đề nghị trả khác
353Quỹ tâng bốc phúc lợi
3531Quỹ khen thưởng
3532Quỹ phúc lợi
3533Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
3534Quỹ thưởng ban cai quản điều hành công ty
356Quỹ cải cách và phát triển khoa học và công nghệ
3561Quỹ trở nên tân tiến khoa học và công nghệ
3562Quỹ cải tiến và phát triển khoa học và công nghệ đã ra đời TSCĐ
357Quỹ định hình giá
LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411Vốn chi tiêu của công ty sở hữu
41114111141112Vốn góp của chủ sở hữuCổ phiếu phổ thông tất cả quyền biểu quyếtCổ phiếu ưu đãi
4112Thặng dư vốn cổ phần
4113Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4118Vốn khác
412Chênh lệch nhận xét lại tài sản
413Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái
4131Chênh lệch tỷ giá chỉ do nhận xét lại những khoản mục chi phí tệ tất cả gốc ngoại tệ
4132Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái trong tiến trình trước hoạt động
414Quỹ chi tiêu phát triển
417Quỹ cung cấp sắp xếp doanh nghiệp
418Các quỹ không giống thuộc vốn chủ sở hữu
419Cổ phiếu quỹ
421Lợi nhuận sau thuế không phân phối
4211Lợi nhuận sau thuế chưa trưng bày năm trước
4212Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
441Nguồn vốn chi tiêu xây dựng cơ bản
461Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp
4611Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm trước
4612Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp năm nay
466Nguồn tởm phí đã hình thành TSCĐ
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ
5111Doanh thu bán sản phẩm hóa
5112Doanh thu bán các thành phẩm
51135114Doanh thu cung ứng dịch vụDoanh thu trợ cấp, trợ giá
5117Doanh thu sale bất cồn sản đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu vận động tài chính
521Các khoản giảm trừ doanh thu
5211Chiết khấu mến mại
5212Hàng chào bán bị trả lại
5213Giảm giá hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ SẢN XUẤT, khiếp DOANH
611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, thiết bị liệu
6112Mua mặt hàng hóa
621Chi mức giá nguyên liệu, vật tư trực tiếp
622Chi chi phí nhân công trực tiếp
623Chi phí sử dụng máy thi công
6231Chi giá thành nhân công
6232Chi giá tiền nguyên, trang bị liệu
6233Chi phí phương pháp sản xuất
6234Chi giá tiền khấu hao đồ vật thi công
6237Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài
6238Chi phí bởi tiền khác
627Chi phí cấp dưỡng chung
6271Chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng
6272Chi chi phí nguyên, đồ dùng liệu
6273Chi phí pháp luật sản xuất
6274Chi giá thành khấu hao TSCĐ
6277Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài
6278Chi phí bằng tiền khác
631Giá thành sản xuất
632Giá vốn sản phẩm bán
635Chi chi phí tài chính
641Chi phí phân phối hàng
6411Chi mức giá nhân viên
6412Chi phí tổn nguyên đồ dùng liệu, bao bì
6413Chi phí tổn dụng cụ, đồ dùng
6414Chi tầm giá khấu hao TSCĐ
6415Chi mức giá bảo hành
6417Chi phí dịch vụ thương mại mua ngoài
6418Chi phí bởi tiền khác
642Chi phí cai quản doanh nghiệp
6421Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý
6422Chi phí vật tư quản lý
6423Chi phí vật dụng văn phòng
6424Chi mức giá khấu hao TSCĐ
6425Thuế, giá tiền và lệ phí
6426Chi giá thành dự phòng
6427Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428Chi phí bởi tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN bỏ ra PHÍ KHÁC
811Chi tầm giá khác
821Chi giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp
8211Chi phí tổn thuế TNDN hiện nay hành
8212Chi phí tổn thuế TNDN hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ ghê DOANH
911Xác định tác dụng kinh doanh

-----------------------------------------------------------------------------------