Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và mua ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (110.67 KB, 10 trang )


Bạn đang xem: Chương trình sinh học lớp 10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU MÔN SINH HỌC LỚP 10TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN1I- Mục đích- Thống nhất trên phạm vi đất nước hình chữ s kế hoạch dạy học và nội dung dạy học tập môn Sinh học trong những trờng trung học phổ thông chuyên.- Thống độc nhất vô nhị trên phạm vi nước ta nội dung bồi dỡng học tập sinh xuất sắc cấp THPT.II- planer dạy họcTổng số máu cả năm 105, trong đó dành cho nội dung sâu sát là 53 tiết.Học kì I: 53 tiếtHọc kì II: 52 tiếtIII- ngôn từ dạy học lớp 10Chủ để công dụng cần đạt đợc Ghi chú1. Giới thiệu chung về thế giới sống v các cách phân một số loại sinh vật.Kiến thức:- lý giải đợc phép tắc tố chức thiết bị bậc của quả đât sống (cấp tổ chức triển khai thấp hơn làm gốc rễ để cấu tạo nên cấp tổ chức cao hơn trong số đó tế bào là đơn vị cơ bản).- trình diễn đợc đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống.- phân tích và lý giải nguyên tắc phân nhiều loại sinh trang bị nói tầm thường và giải pháp phân các loại 5 giới sinh vật dụng với các đặc điểm của từng giới.- phân tích và lý giải đợc biện pháp phân một số loại theo 3 lãnh giới.- trình diễn đợc sự phong phú và đa dạng của thế giới sinh đồ học. đọc đợc khái niệm nhiều chủng loại sinh học, lý giải tại sao lại phải bảo tồn sự đa dạng mẫu mã sinh học.Kĩ năng:- học viên cần đợc tập luyện phơng pháp tự học tập môn sinh học tập ở trờng càng nhiều (cách thu thập thông tin, up date thông tin, hệ thống hoá loài kiến thức, phân loại, contact cấu trúc- chức năng, sự tiến hoá, thích nghi).Thái độ:
- nhận thức đợc Sinh học là môn học đa ngành, đa lĩnh vực cần có sự tích hợp kiến thức và kỹ năng nhiều môn học tập khác nhau, tích hợp những phân môn sinh học với nhau môn.- gồm ý thức và những hoạt động đảm bảo môi trờng sống, bảo tồn sự phong phú và đa dạng sinh học.* đầy đủ đoạn gạch men chân là nội dung sâu sát so với CT nâng cao.Phân tích chi tiết hơn về từng cung cấp bậc nhân loại sống.B ớc đầu biết phương pháp sử dụng khóa l - ỡng phân để phân các loại sinh vật. 22. Sinh học tế bào2.1. Thành phần hoá học tập của tế bàoKiến thức: - Nêu đớc các thành phần hoá học của tế bào: những nguyên tố nhiều lợng và vi lợng.- Nêu đợc một số vi lợng và vai trò của bọn chúng đối với khung người ngời.- giải thích đ ợc kết cấu hóa học của phân tử n ớc quyết định đặc tính hóa lí của n ớc ra sao và qua đó giải thích đ ợc vai trò sinh học tập của nớc đối với tế bào. - trình diễn đ ợc kết cấu phân tử cùng vai trò sinh học của các chất cơ học (carbohidrate, lipid, protein, DNA cùng RNA) so với tế bào cùng cơ thể.- nhận biết đợc một vài đại phân tử: đờng, lipid, protein, DNA. - tách biệt đợc những loại links hóa học trong số hợp hóa học hữu cơ đa phần của tế bào. Nêu đợc những loại link yếu cùng vai trò của bọn chúng trong tế bào.Kĩ năng: - có khả năng tự thực hiện làm một số thí nghiệm theo công đoạn đã mang đến để tách bóc chiết, nhận biết một số trong những hợp chất hữu cơ và một vài nguyên tố hóa học của tế bào. Ví dụ: tách chiết DNA bằng phơng pháp solo giản, phân biệt đờng đơn, đờng nhiều bằng các phản ứng hoá học sệt hiệu.- Rèn khả năng thực hành nh pha chế hoá chất, pha loãng, sử dụng những dụng cầm thí
nghiệm hoá sinh trong chống thí nghiệm. Thái độ: - học viên cần nhấn thức đợc các đặc điểm của quả đât sống không có gì là huyền bí. Chính những đặc tính của các nguyên tử, yếu tắc và phương pháp tơng tác của những phân tử qui định những đặc tính hóa lí của các phân tử cấu tạo nên tế bào và qua đó quyết định các đặc tính sinh học.Nêu đ ợc kết cấu phân tử, cấu trúc hoá học với vai trò của các đơn phân kết cấu nên những đại phân tử.2.2. Cấu trúc của tế bàoKiến thức: - Nêu đ ợc nội dung chủ yếu thuyết tế bào hiện tại đạ i.3- trình bày đ ợc kết cấu của kính hiển vi quang học và nguyên tắc sử dụng. - Nêu đ ợc cấu tạo của kính hiển vi điện tử với ứng dụng của những loại kíh hiển vi điện tử xuyên (TEM), kính hiển vi điện tử quét (SEM) trong phân tích tế bào.- thể hiện đợc các phần tử cấu tạo bao gồm của một tế bào nói chung. - biểu lộ đợc cấu tạo tế bào nhân sơ cùng nhân chuẩn. Khác nhau đợc tế bào nhân sơ với tế bào nhân chuẩn, tế bào động vật với tế bào thực vật với nấm.- Nêu đ ợc trả thuyết về nguồn gốc của ty thể cùng lục lạp. - biểu lộ đợc cấu trúc và tác dụng của màng sinh chất, nhân tế bào, ribosome, ti thể, lạp thể, lới nội chất, lisosome, máy bộ Gongi, peroxisome, không bào, trung thể, trung tử, form tế bào, lông, roi và các kết cấu ngoài màng sinh chất: thành tế bào, hóa học nền ngoại bào, những kiểu ghép nối giữa các tế bào: mong sinh chất, links dexmozom, liên kết bí mật (tight junction).- phân minh đớc những con đờng vận chuyển các chất qua màng: đi lại thụ động, đi lại tích cực, xuất- nhập bào. - phân tích và lý giải đợc các khái niệm dung dịch u trơng, nhợc trơng, đẳng trơng.Kĩ năng:
- Tự làm đợc một số trong những tiêu bản tế bào (tiêu bạn dạng tạm thời) và biết phương pháp sử dụng kính hiển vi nhằm quan sát các tế bào trên tiêu bản.- Quan ngay cạnh và vẽ tế bào quan gần cạnh đợc dới kính hiển vi.- triển khai đợc thí nghiệm về việc thẩm thấu và tính chất của tế bào.2.3. Chuyển hoá vật hóa học và năng lợng vào tế bàoKiến thức: - Nêu đợc những khái niệm năng lợng, những dạng năng lợng và gửi hoá vật chất trong tế bào.- trình bày đợc cấu tạo và tính năng của ATP. Phân tích và lý giải đợc do sao ATP là đồng tiền năng lợng của tế bào.- Nêu đợc định nghĩa enzyme. Giải thích đợc cơ chế tác động ảnh hưởng của enzyme, danh 4pháp nước ngoài (cách gọi tên enzyme), cấu trúc enzyme, hình thức hoạt động, nhân tố hình ảnh hởng, sứ mệnh enzyme trong chuyển hóa vật chất của tế bào.- Nêu đợc định nghĩa hô hấp tế bào. Trình bày ví dụ các quy trình tiến độ của quá trình hô hấp tế bào (đờng phân, quy trình Kreb, chuổi đưa electron). - biệt lập đợc những kiểu thở hiếu khí, kiêng khí, lên men.- trình diễn đợc một cách cụ thể từng quá trình của quá trình quang hòa hợp (pha sáng và pha tối). - phân tích và lý giải đợc định nghĩa hô hấp sáng.- rành mạch đợc những kiểu quang đúng theo ở các loại thực thiết bị C3, C4 cùng CAM.- trình diễn đợc quy trình hoá tổng hợp.Kĩ năng: - Tự triển khai đợc một trong những thí nghiệm nhấn biết một vài loại enzym và các yếu tố
môi trờng ảnh hởng cho hoạt tính của enzym.2.4. Sự truyền tin giữa các tế bàoKiến thức: - lý giải đợc những tế bào thu nhận các tín hiệu từ môi trờng nh vậy nào.- trình bày đợc nguyên lí truyền tín hiệu phía bên trong tế bào.- phân tích và lý giải đợc tế bào bao gồm nhữung đáp ứng trả lời các tín hiệu ra sao.2.5. Phân bào loài kiến thức:- trình bày đợc diễn biến quá trình phân song ở tế bào nhân sơ.- Nêu đợc điểm sáng của những pha trong chu kì tế bào. Nêu sơ lợc về cơ chế điều hoà chu kì tế bào.- trình bày đợc những kì của nguyên phân, sút phân. Nêu chân thành và ý nghĩa sinh học của nguyên phân và giảm phân.- phân minh đợc nguyên phân và giảm phân.- minh bạch đợc sự phân loại tế bào hóa học ở thực thứ và cồn vật.Kĩ năng:Nêu đợc diễn biến chi tiết ở kì đầu của lần phân bào I của giảm phân.5- Rèn luyện năng lực sử dụng kính hiển vi để quan giáp tiêu bản các kì của nguyên phân và giảm phân.- biết phương pháp tự mình làm cho tiêu bản tạm thời về nguyên phân và bớt phân.3. Sinh học tập cơ thể3.1 Vi khuẩn:Kiến thức: - trình bày đợc một trong những cách phân một số loại vi khuẩn.- lý giải đợc đồ thị sinh trởng của vi khuẩn trong đk nuôi cấy tĩnh (không liên tục) và nêu đợc các yếu tố hình ảnh hởng cho sinh trởng của vi khuẩn.- trình diễn đợc phơng pháp nuôi cấy thường xuyên và ứng dụng thực tiễn của phơng pháp này.
- trình bày đợc mục đích của vi trùng trong sinh giới.- trình diễn đợc nguyên lí gây bệnh của vi khuẩn so với con ngời và biện pháp phòng chống dịch do vi khuẩn. Nêu đợc một vài bệnh do vi khuẩn gây nên ở ngời, cồn vật, thực vật.- Nêu đợc một số trong những ứng dụng của vi khuẩn trong thực tiễn sản suất. - Nêu đợc những kiểu dinh dỡng và chuyển hoá VC&NL sinh hoạt vi khuẩn- trình diễn đợc các bề ngoài sinh sản của vi khuẩn.Kỹ năng: - Tự tiến hành đợc một số trong những thí nghiệm đơn giản và dễ dàng nhằm phân loại vi khuẩn bằng một vài chỉ tiêu tế bào, hóa sinh. - Tự thực hiện đợc một số thí nghiệm về áp dụng của vi trùng trong đời sống.- Nêu đợc một số điểm lưu ý phân nhiều loại của vi trùng (thành tế bào, kết cấu gen, môi trờng sống, )3.2 VirutKiến thức: - trình bày đợc cấu trúc chung của virut.- giải thích đợc vì sao virut lại không đợc xem là một sinh vật.6- trình bày đợc một số trong những cách phân một số loại virut: theo vật chất di truyền, hình thái, đồ dùng chủ.- trình bày đợc quá trình nhân lên của virut trong tế bào chủ.- khác nhau đợc chu kì tan với tiềm tan.- Nêu đợc nguyên lí gây bệnh lý của virut đối với ngời và rượu cồn thực vật.- trình bày đợc một trong những bệnh vì chưng virut gây nên ở ngời, động vật, thực vật, vi khuẩn; những phơng thức lây truyền bệnh dịch do virut và giải pháp phòng tránh. - Nêu đợc một số ứng dụng thực tế của virut. - Miễn dịch3.3 Nguyên sinh đồ vật (protista)Kiến thức:

Xem thêm: Top 5 Bộ Phim Hàn Về Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Hay Và Nổi Tiếng Nhất

- Nêu đợc một số điểm lưu ý các mẫu mã dinh hỡng, chế tác của nguyên sinh vật.- trình bày đợc bí quyết phân loại: Nguyên sinh động vật, tảo, những sinh vật dụng giống nấm mèo (nấm nhầy).- Nêu đợc tác hại của một số nguyên sinh thiết bị gây bệnh dịch cho ngời nh trùng nóng rét, trùng gây căn bệnh ngủ - Nêu đợc vai trò của tảo.Kỹ năng:- làm tiêu phiên bản nguyên sinh vật.- Quan ngay cạnh nguyên sinh vật bằng kính hiển vi, kính lúp- Vẽ hình3.4 NấmKiến thức: - trình bày đợc biện pháp phân nhiều loại nấm- Nêu đợc các điểm lưu ý chung của nấm: hình thức dinh dỡng, vòng đời vv - trình bày đợc mục đích của nấm.IV- phân tích và lý giải và hớng dẫn thực hiện71. Kế hoạch dạy họcVới thời lợng nêu ở mục II, mỗi tuần bao gồm 3 tiết, còn CT cải thiện có 1,5 tiết/ tuần, rất cần được điều chỉnh ngôn từ dạy học tập cho phù hợp với thời l-ợng. Phải lấy nền là nội dung CT cải thiện rồi kết hợp với nội dung sâu sát một biện pháp hợp lí. 2. Ngôn từ dạy họcNội dung giảng dạy mặc dù có khác đôi chút về phong thái thể hiện nhng kỹ năng và kiến thức của chơng trình siêng vẫn bao trùm lên kiến thức của chơng trình chuẩn và nâng cao. Phần tổng quan chung về thế giới sống kế bên nội dung nh chơng trình chuẩn với việc giới thiệu về các cấp tổ chức triển khai của quả đât sống thuộc các điểm lưu ý chung của các cấp tỏ chức cũng nh cơ chế phân các loại sinh đồ gia dụng theo 5 giới tất cả đa thêm phần reviews cách phân các loại theo 3 lãnh giới. Câu hỏi giới thiệu cụ thể về những giới sẽ đợc trình bày ở chỗ III khi dạy về sinh học cơ thể. Phần III- sinh học cơ thể: trong chơng trình lớp 10, phần sinh học khung người sẽ đợc bắt đầu bằng vi khuẩn, vi trùng cổ, virut (mặc dù phụ thân đợc coi là sinh vật theo như đúng nghĩa rất nhiều vẫn đợc trình bày ở trong phần này nh những chơng trình của núm giới), nguyên sinh đồ vật (protista) với nấm. Lớp 11 đã học về sinh học thực thiết bị và đụng vật. Việc giới thiệu chung về giới vi khuẩn, vi khuẩn cổ, nguyên sinh vật cùng nấm đợc trình bày kĩ rộng so cùng với chơng trình nâng cao.Phần tế bào xung quanh nội dung gồm trong chơng trình chuẩn và nâng cấp có đa thêm chơng: liên lạc giữa các tế bào. Đây là nội dung mới cần update nhng ở tầm mức độ khôn cùng sơ lợc khiến cho học sinh thấy đợc tính ngắn gọn xúc tích của chơng trình. Những tế bào cho dù tồn tại tự do dới dạng đối kháng bào tuyệt dới dạng những mô
trong cơ thể đa bào chúng cũng đề nghị thu nhận những tín hiệu, truyền các tín hiệu với đa ra các đáp ứng lại trớc các tín hiệu từ môi trờng .Phần vi sinh vật học dạy dỗ trong chơng trình chuẩn chỉnh và nâng cấp nh đã nói ở trên đợc rõ ràng hóa thành các phần: Vi khuẩn, vi khuẩn cổ (Archea), virut, nấm. Phần quá trình chuyển hóa vật hóa học ở vi sinh đồ gia dụng nh đã trình diễn ở chơng trình chuẩn và nâng cao đợc trình bày trong phần gửi hóa vật chất và năng lợng vào tế bào (phần sinh học tế bào). Bởi vậy văn bản này sẽ không còn đợc nhắc lại khi học về vi khuẩn, nguyên sinh vật cùng nấm. Nội dung thi HSG toàn quốc đối với bảng A: CT nâng cao+ CT chăm ; so với bảng B: CT nâng cao hoặc CT cải thiện + CT siêng phần Sinh học tập tế bào; đối với thi chọn đội tuyển học sinh tốt sinh học tập đi thi quốc tế: Thi theo chơng trình chăm 10, 11 và 12 kết phù hợp với chơng trình thi olympic sinh học tập quốc tế.3. Về phơng pháp cùng phơng tiện dạy dỗ họcCT phản ánh sắc thái của sinh học tập là khoa học thực nghiệm, bắt buộc tăng cờng phơng pháp quan liêu sát, xem sét thực hành mang ý nghĩa nghiên cứu , vận dụng kỹ năng và kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tế đời sống. Phương diện khác, CT chú ý tới rèn luyện các khả năng thực hành vào phòng thể nghiệm cũng nh trong các chuyển động ngoại khoá nh tham quan cơ sở sản xuất, mày mò thiên nhiên8Một số phần CT mang tính khái quát, trừu tợng tương đối cao, ở cấp vi mô hoặc mô hình lớn cho phải trong một vài trờng hợp cần hớng dẫn HS lĩnh hội t duy trừu t-ợng (phân tích, tổng hợp, so sánh, vận dụng kỹ năng và kiến thức lí thuyết sẽ học ), dựa vào các thí nghiệm mô phỏng, các sơ đò bao gồm và những bảng so sánh.- nên khuyến khích học viên tham gia công tác tự phân tích khoa học một cách hòa bình hoặc theo team dới sự vắt vấn của giáo viên.- phải dạy học sinh học thông qua các hoạt động quan sát, thí nghiệm, trao đổi trong nhóm bé dại vv để rèn cho học sinh các kĩ năng, năng lượng t duy trí tuệ sáng tạo và xử lý vấn đề.- dạy phơng pháp học, nhất là tự học. Tăng cờng năng lực thao tác với SGK với tài liệu tham khảo, rèn luyện năng lực tự học.- với môn SH, phơng tiện dạy học rất quan trọng đặc biệt đối cùng với việc triển khai các phơng pháp dạy dỗ học tích cực. Theo hớng cách tân và phát triển các phơng pháp tích cực, đề nghị sử dụng vật dụng dạy học nh là mối cung cấp dẫn tới kiến thức và kỹ năng mới bởi con đờng thăm khám phá.Cần bổ sung cập nhật những tranh, phiên bản trong bội phản ánh các sơ đồ gia dụng minh họa các tổ chức sống, những quá trình phát triển ở cấp vi mô với vĩ mô. Bắt buộc xây dựng gần như băng hình, đĩa CD, phần mềm tin học tập tạo dễ ợt cho giảo viên giảng dạy những cấu trúc, đặc biệt những qui định hay quá trình sống ở cấp tế bào, cấp khung người và các cấp bên trên cơ thể.Những định hớng trên sẽ góp thêm phần đào tạo nên những nhỏ ngời năng động, sáng sủa tạo, dễ yêu thích ứng trong cuộc sống đời thường lao hễ sau này. Nh vậy, phơng pháp không những là phơng tiện để chuyển sở hữu nội dung ngoài ra đợc coi nh một thành phần học vấn. Tập luyện phơng pháp học tập đợc coi nh một kim chỉ nam dạy học.4. Về tiến công giá kết quả học tập của học tập sinhĐánh giá phải đối chiếu với mục tiêu, nhằm mục tiêu thu đợc những tín hiệu phản hồi giúp reviews đợc hiệu quả học tập của học viên xem đã chiếm lĩnh mục tiêu đề ra nh cầm nào. địa thế căn cứ vào đó để kiểm soát và điều chỉnh cách dạy dỗ và giải pháp học cho phù hợp và có hiệu quả tốt.Cải tiến các bề ngoài kiểm tra truyền thống, cải tiến và phát triển các loại hình trắc nghiệm khách hàng quan- bao gồm cả trắc nghiệm bằng sơ đồ, hình vẽ nhằm
giúp HS từ kiểm tra trình độ nắm kỹ năng và kiến thức toàn chơng trình, tăng nhịp độ thu nhận tin tức phản hồi nhằm kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy cùng học. Giáo viên đề xuất chú trọng tới việc ra các câu hỏi nhằm reviews năng lực tư duy logic, cách giải quyết và xử lý vấn đề rộng là chỉ dừng lại ở các thắc mắc tái hiện kiến thức. Thân mật hơn đến việc reviews quá trình: reviews học sinh thông qua các hoạt động học tập trên lớp nh reviews kĩ năng trình bày bằng lời nói, năng lực trình bày bằng văn bản, khả năng khái quát hóa vấn đề của HS vào suốt quy trình của máu học với trong cả năm học giúp học sinh liên tục có tin tức phản hồi nhằm mục tiêu hoàn thiện các năng lượng học tập của mình.9tài liệu tham khảo1. Vũ Đức Lu (chủ biên) và các tác giả. Sinh học 10 nâng cao. NXB giáo dục và đào tạo 2006.2. Neil A. Campbell & Jane B. Reece: Biology, 20053. Purves , Sadava, Orians cùng Heller: Life, the Science of Biology. Sith edition (2002)4. W.D. Phillips T.J. Chilton. Sinh học tập 1+2 (tài liệu dịch). NXB Giáo dục. 1997.5. Chơng trình thi Olympic sinh học thế giới 2005. 10


Tài liệu liên quan


*
hướng dẫn triển khai chương trình dạy dỗ học sâu xa môn Sinh học tập 44 862 3
*
TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TOÀN CẤP MÔN SINH HỌC 9 docx 10 6 34
*
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 ngôi trường THPT trình độ toán năm 2013 - Sở giáo dục và đào tạo hải phòng pdf 4 1 11