Tại TP hồ nước Chí Minh, mình gặp mẫu giấy xác nhận thông tin cá nhân. Dùng cho trường vừa lòng mất chứng tỏ nhân dân, mong mỏi làm thẻ căn cước công dân. Mẫu này nên ghi đúng mực các tin tức cá nhân, dán ảnh, xin xác thực của công an Phường/Xã với đóng dấu ngay cạnh lai lên ảnh.

Bài liên quan

Mẫu giấy chứng thực thông tin cá nhân

Download: sở hữu mẫu GXNTTCN

*
*
Giấy xác thực số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân
*
*
Bản mẫu mã dịch giấy chứng thực tình trang hôn nhân gia đình sang giờ đồng hồ Anh
*
*
Mẫu tờ khai chứng tỏ nhân dân CMND02 theo thông bốn số 05/2014/TT-BCA
*
*
Mẫu giấy chứng thực lương mới nhất, chi tiết nhất 12/21

*