1. Định nghĩa phiếu xuất kho là gì?

Mẫu phiếu xuất kho là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về thông tin sản phẩm & hàng hóa xuất kho. Chủng loại phiếu nêu rõ thông tin của tín đồ nhận hàng, nguyên nhân xuất kho, tin tức hàng hóa, số lượng xuất kho…

2. Mục đích

Phiếu xuất kho dùng để theo dõi ngặt nghèo số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá xuất kho cho các bộ phận sử dụng vào doanh nghiệp. Làm địa thế căn cứ để hạch toán giá cả sản xuất, tính giá thành sản phẩm, thương mại & dịch vụ và kiểm tra vấn đề sử dụng, tiến hành định mức tiêu hao vật tư.

Bạn đang xem: Mẫu phiếu xuất kho mới nhất 2019

3. Mẫu phiếu xuất kho phát hành kèm theo Thông bốn 132/2018/TT-BTC

Đơn vị:……………….

Bộ phận:…………….

Mẫu số 02 – VT

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày …….tháng …….năm …….

Số:……………………………………..

Nợ:…………………………..

Có:…………………………..

– Họ cùng tên bạn nhận hàng: ……………. Địa chỉ (bộ phận)…………………

– tại sao xuất kho: …………………………………………………………………………..

– Xuất trên kho (ngăn lô): ……………………..Địa điểm ……………………………

STT

 

Tên, nhãn hiệu, quy cách,phẩm hóa học vật tư, sản phẩm, hàng hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………..

– Số hội chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………..

 

 

Ngày …. Tháng ….năm…

Người nhận hàng(Ký, chúng ta tên)

Thủ kho(Ký, chúng ta tên)

Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận có yêu cầu nhập)

(Ký, họ tên)

Giám đốc(Ký, chúng ta tên)

4. Mẫu phiếu xuất kho ban hành kèm theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC

*

 

Đơn vị: …………………………

Bộ phận: ……………………….

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày….tháng….năm……

Số: ………………………….

Nợ ………………………..

Có ………………………..

– Họ cùng tên tín đồ nhận hàng: ……………………………. Địa chỉ (bộ phận): ……………….

– lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………..

– Xuất trên kho (ngăn lô): …………………… Địa điểm ……………………………………………..

STTTên, thương hiệu quy cách, phẩm hóa học vật tư, phương pháp sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Yêu cầuThực xuất
ABCD1234
        
 Cộngxxxxx 

– Tổng số chi phí (viết bằng chữ): …………………………………………………………………………

– Số bệnh từ nơi bắt đầu kèm theo: …………………………………………………………………………..

   Ngày….tháng…..năm….
Người lập phiếu(Ký, chúng ta tên)Người nhận hàng(Ký, bọn họ tên)Thủ kho(Ký, chúng ta tên)Kế toán trưởng(Hoặc phần tử có nhu yếu nhập)(Ký, chúng ta tên)Giám đốc(Ký, bọn họ tên)

5. Chủng loại phiếu xuất kho phát hành kèm theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ……………………………

Bộ phận: …………………………

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày …… mon …… năm 20…. Số: …………………………………….

Nợ: ……………………..

Xem thêm: Da Bạn Phù Hợp Với Phương Pháp Điều Trị Mụn Ở Thẩm Mỹ Viện, Vtm Lavender

Có: ……………………..

Họ và tên người dấn hàng:…………………………………………………Địa chỉ (bộ phận):…………….

Lý vị xuất kho:…………………………………………………………………………………………………………..

Xuất tại kho (ngăn lô): ……………………………………………….Địa điểm:………………………………….

STTTên, thương hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, cách thức sản phẩm, hàng hóaMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Yêu cầuThực xuất
ABCD1234
 

 

 

 

 

 

 

      
 Cộngxxxxx 

Tổng số tiền (viết bởi chữ): ………………………………………………………………………………………

Số triệu chứng từ nơi bắt đầu kèm theo: …………………………………………………………………………………………

Ngày ……. Tháng …….. Năm 20….

Người lập phiếu(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Người nhận hàng(Ký, họ tên) 

Thủ kho(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng(Hoặc phần tử có nhu cầu nhận)(Ký, họ tên) 

Giám đốc(Ký, họ tên) 

6. Biện pháp viết phiếu xuất kho

Ghi rõ thông tin

Khi lập phiếu xuất kho buộc phải ghi rõ số phiếu cùng ngày, tháng, năm lập phiếu; bọn họ tên fan nhận hàng, tên đơn vị chức năng (bộ phận); số hóa đơn hoặc lệnh xuất kho, ngày, tháng, năm theo hóa đơn; lý do xuất kho, với tên kho xuất.

Cột A: Ghi số đồ vật tự đồ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa (số trang bị tư,sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa ghi trên hóa đơn).

Cột B: Ghi tên trang bị tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (tên vật tư, sản phẩm, hàng hóa ghi bên trên hóa đơn).

Cột C: Mã số (nếu gồm ghi theo hóa đơn), (có thể bỏ qua).

Cột D: Đơn vị (ghi theo hóa đơn).

Cột 1: Ghi số lượng theo yêu mong của fan (bộ phận) sử dụng trên chứng từ (hóa đối kháng hoặc lệnh xuất).

Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất (số lượng thực tiễn xuất kho rất có thể bằng hoặc không nhiều hơn con số yêu cầu).

Cột 3: Giá xuất kho là giá chưa xuất hiện thuế cho một đơn vị chức năng hàng hóa.

Cột 4: Bằng 1-1 giá nhân cùng với số lượng.

Dòng cộng: Cộng các giá trị trên phiếu xuất cho những cột số lượng, đối kháng giá, thành tiền.

Dòng số viết bởi chữ: Ghi diễn giải bằng văn bản tổng số tiền sống cột thành tiền trên phiếu xuất kho.

Lập 3 liên

Phiếu xuất kho do bộ phận kho hoặc bộ phận quản lý (tùy theo tổ chức, quản lý và luật pháp của từng nhiều loại doanh nghiệp), lập thành 3 liên. Sau khoản thời gian lập phiếu xong, tín đồ lập phiếu và kế toán trưởng ký và chuyển cho Giám đốc hoặc người ủy quyền để mắt (ghi rõ chúng ta tên) giao cho tất cả những người nhận phiếu xuống kho nhận hàng.

Sau khi xuất kho thủ kho ghi rõ ngày, tháng, năm xuất kho, cùng tín đồ nhận hàng ký kết và ghi rõ họ tên vào phiếu.

Liên 1: Lưu ở phần tử lập phiếu.

Liên 2: Thủ kho giữ nhằm ghi vào thẻ kho và tiếp đến chuyển mang lại kế toán ghi vào sổ kế toán.

Liên 3: Giao cho những người nhận hàng.

Hy vọng bài viết trên của khamphukhoatphcm.com đã khiến cho bạn hình dung và hiểu rõ hơn về phiếu xuất kho cũng tương tự cách viết mẫu mã xuất kho thật chính xác . 

Bài viết liên quan