Tìm hiểu các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong giờ đồng hồ Anh

Trong chương này mình sẽ trình bày cách đọc cùng viết bốn phép toán cơ bạn dạng trong giờ đồng hồ Anh, đó là các phép toán cộng, trừ, nhân, chia. Để hiểu tốt chương này, chúng ta cần tham khảo các chương trước về cách đọc viết những số trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Phép tính trong tiếng anh

A. Phép tính trong giờ đồng hồ Anh

Phép cùng (Addition) trong giờ đồng hồ Anh

Với phép cộng:

Để màn trình diễn cho dấu cộng (+), bạn có thể sử dụng and, make hoặc plus.Để màn biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng đụng từ to be hoặc equal

Dưới đây là các giải pháp nói khác biệt cho câu hỏi 7 + 4 = 11:– Seven & four is eleven. – Seven và four’s eleven. – Seven & four are eleven. – Seven và four makes eleven. – Seven plus four equals eleven. (Đây là cách biểu đạt theo ngôn từ Toán học).

Xem thêm: Niềng Răng Sứ Thẩm Mỹ - Nên Chọn Niềng Răng Hay Làm Răng Sứ

*

B Phép trừ (Subtraction) trong tiếng Anh

Với phép trừ:Để trình diễn cho lốt trừ (-), bạn cũng có thể sử dụng minus. Hoặc bạn cũng có thể sử dụng giới tự from với phương pháp nói ngược lại.Để biểu diễn kết quả, bạn có thể sử dụng hễ từ khổng lồ be hoặc equal

Dưới đấy là các phương pháp nói khác biệt cho việc 11 – 7 = 4:– Seven from eleven is four. Eleven minus seven equals four. (Đây là cách diễn đạt theo ngôn từ Toán học)


C Phép nhân (Multiplication) trong giờ Anh

Với phép nhân:Để biểu diễn cho lốt nhân (x), bạn cũng có thể sử dụng multiplied by hoặc times. Hoặc chúng ta có thể nói nhì số nhân tiếp tục nhau, trong số ấy số nhân máy hai biểu diễn ở dạng số nhiều.Để màn trình diễn kết quả, chúng ta cũng có thể sử dụng động từ lớn be hoặc equal

Dưới đó là các cách nói khác biệt cho việc 5 x 6 = 30:– Five sixes are thirty. – Five times six is/equals thirty. – Five multiplied by six equals thirty. (Đây là cách mô tả theo ngữ điệu Toán học)

D Phép phân tách (Division) trong giờ Anh

Với phép chia:Để màn trình diễn cho dấu phân chia (÷), chúng ta cũng có thể sử dụng divided by. Hoặc bạn có thể sử dụng into theo phong cách nói trái lại như vào phép trừ.Để biểu diễn kết quả, chúng ta có thể sử dụng hễ từ lớn be, equal hoặc áp dụng go.

Dưới đấy là các cách nói khác nhau cho bài xích toán đôi mươi ÷ 5 = 4:– Five into twenty goes four (times) – Twenty divided by five is/equals four. (Đây là cách diễn tả theo ngữ điệu Toán học)Ghi chú: Nếu việc có các số hạng hoặc tác dụng là những số thập phân hoặc dạng phân số, bạn xem thêm cách đọc viết những số trong số chương trước.Ví dụ câu hỏi với 5 ÷ 2 = 2.5 thì chúng ta có thể nói:Five divided by five is/equals two point five.


Tìm hiểu các phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong giờ đồng hồ AnhA. Phép tính trong giờ AnhB Phép trừ (Subtraction) trong giờ AnhC Phép nhân (Multiplication) trong giờ AnhD Phép phân chia (Division) trong giờ Anh