Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tra tư điển anh việt

*
*
*

Từ điển Anh Việt.English-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu giúp từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn tất cả thể setup app ứng dụng từ điển bên trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển thuận lợi khi phát âm văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng biết những (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : trường đoản cú điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : tự điển ký kết hiệu ngoài tinh vi
computer dictionary : trường đoản cú điển máy vi tính
descriptor dictionary : trường đoản cú điển thể hiện
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : thiết bị tự tự điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : tự điển ký kiệu quanh đó
frequency dictionary : tự điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thứ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : tự điển tài liệu tích hợp
machine dictionary : từ điển trang bị
main dictionary : trường đoản cú điển thiết yếu
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển gửi vị
relocation dictionary : từ bỏ điển chuyển vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : từ điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
tự điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Tổng Hợp Các Cách Cải Thiện Kỹ Năng Nói Trong Giao Tiếp, Kỹ Năng Nói Trong Giao Tiếp

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish