Thời Hai Bà Trưng địa giới nước ta như thế nào thì sử ta lâu nay viết mù mờ, thậm chí viết sai. Nước ta có sử bắt đầu từ giữa triều nhà Lý, thế kỷ XI, XII, nên mọi chuyện xảy ra trước đó cả ngàn năm, người viết sử nước ta chỉ biết dựa vào sử Tàu. Mà ngày nay ta đã biết, sử Tàu chỉ tập trung viết về họ, còn đối với các lân bang mà họ cho là man di mọi rợ thì họ viết đại khái. Chủ yếu sử Tàu đứng trên quan điểm nước họ, viết những gì có lợi cho họ, bỏ qua rất nhiều những gì không có lợi cho họ. Sử Tàu viết về các nước nhỏ lân bang rất thiếu sót mà đặc biệt là uốn nắn sao cho có lợi cho họ nhất, bỏ qua nhiều sự thật lịch sử. Các khuôn mặt sử gia kinh điền nước ta như Lê Văn Hưu, Phan Phù Tiên, Ngô Sĩ Liên, Lê Quý Đôn… cũng không thoát được “kiểu viết sử bá quyền”trong sử Tàu. Vì thế, sử Tàu đã bỏ qua nhiều sự kiện trọng yếu liên quan đến nước ta và có quá nhiều điều không đúng sự thật về nước ta. Các sử gia của ta chép lại nguyên xi sử Tàu viết về nước ta thì phải soát xét lại, đối chiếu với tư liệu dân gian, tư liệu khảo cổ học cận hiện đại để làm bật ra sự thật lịch sử của nước ta như nước Nhật đã làm.

Đang xem: Top 10 cửa hàng thời trang

*

Chúng tôi khẳng định rằng, nước ta thời Hai Bà Trưng rất khác với những gì mà sử Tàu và sử ta đã viết. Nước ta thời ấy bao gồm bốn quận là Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, bao gồm miền đất từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đến núi Thạch Bi, ranh giới hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa hiện nay.

Một ngàn năm bị Bắc thuộc là một thời kỳ rất dài trong lịch sử nước ta. Thời kỳ lâu dài ấy, nước ta chưa có sử viết, chỉ có sử Tàu viết. Tất nhiên không thể tin hết những gì mà sử Tàu viết về nước ta, nhưng bằng cách vận dụng nhiều nguồn tư liệu khác nhau, làm cuộc so sánh đối chiếu thì trong mớ bòng bong đầy mâu thuẫn của sử Tàu viết về nước ta, chúng ta có thể phục hiện bức tranh lịch sử nước ta gần với sự thật hơn cả.

*

o0o

Nhà Hán đánh chiếm nước Nam Việt của nhà Triệu, rồi chia nước Nam Việt ra làm 9 quận trực trị, trong đó có 4 quận thuộc nước Âu Lạc của An Dương Vương là Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.

Khi vừa giành được độc lập, thời Ngô, Đinh, nước ta bị mất hơn hai quận, chỉ còn một quận là Giao Chỉ và khoảng một nửa quận Cửu Chân, tức mất hơn một nửa nước thời vua An Dương Vương và Hai Bà Trưng.

Nước Đại Cồ Việt thời Nhà Đinh, chỉ còn bao gồm Đồng bằng sông Hồng và khoảng một nửa miền Bắc Trung Bộ, Khi ấy, quận Hợp Phố <1>ở phía Đông Bắc đã thuộc Trung Hoa (nhà Nam Hán), Hai Bà Trưng đã lấy lại toàn bộ nước ta thời vua An Dương vương, trong đó có quận Hợp Phố và phần đất phía Nam, để rồi sáu đó lại bị mất theo triều đại của Hai Bà. Quận Hợp Phố bị mất vĩnh viễn từ đó. Hiện vẫn còn đền thờ Hai Bà Trưng trên địa bàn quận Hợp Phố ngày xưa, nay thuộc tỉnh Quảng Tây.

Nước Đông Ngô thời Tam Quốc bố trí Giao Châu gồm bốn quận là Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam.Tất nhiên, khi phân chia quận, chính quyền cai trị phải căn cứ vào hai yếu tố là diện tích và dân số, phải làm sao cho không quá chênh lệch nhau về diện tích và dân số giữa các quận.

Sách ”Hán thư” đã ghi tỉ mỉ như sau:

QUẬN GIAO CHỈ

Quận Giao Chỉ, năm thứ 6 niên hiệu Nguyên Đỉnh thời Hán Vũ đế mới có tên này. Có92.440 hộ, 76.237 khẩu.Gồm 10 huyện: Luy Lâu (có ải Tu Quan), An Định, Cẩu Lậu, Mi lãnh (theo chế độ Đô úy trị), Khúc Dương, Thử Đới, Kê Từ, Tây Ư, Long Biên, Chu Diên>.

QUẬN HỢP PHỐ

Quận Hợp Phố, năm thứ 6 niên hiệu Nguyên Đỉnh thời Hán Vũ đế mới có tên này. Thời Vương Mãng gọi là Hoàn Hợp thuộc Giao Châu. Có15.398. hộ, 78.980 khẩu.Gồm 5 huyện: Từ Văn (Cao Lương), Hợp Phố (có ải, thời Vương Mãng gọi là Hoàn Đình), Lâm Duẫn (theo đường thủy về hướng bắc vào Cao Yếu qua khỏi quận ba dặm, đi tiếp 530 dặm, thời Vương Mãng gọi là Đại Duẫn), Chu Lô (theo chế độ Đô úy trị).

QUẬN CỬU CHÂN

Quận Cửu Chân, năm thứ 6 niên hiệu Nguyên Đỉnh thời Hán Vũ đế mới có tên này. Có 52 dòng sông nhỏ,chu vi 8.560 dặm.Có 35.743 hộ, 166.113 khẩu,có ải Giới Quan, gồm 7 huyện: Tư Phố (thời Vương Mãng gọi là V thành), Cư Phong, Đô Bàng, Dư Phát, Hàm V, Vô Thiết (theo chế độ Đô úy trị), Vô Biên (thời Vương Mãng gọi là Cửu Chân đình).

QUẬN NHẬT NAM

Quận Nhật Nam, thời Tần thuộc Tượng Quận đến năm thứ 6 niên hiệu Nguyên Đỉnh thời Hán Vũ đế mới có tên Nhật Nam, có 16 dòng sông,chu vi 3.180 dặm, thuộc Giao Châu. Có15.460 hộ. 69.485 khẩu,gồm 5 huyện: Chu Ngô, Tỷ Cảnh, Lô Dung, Tây Quyển (các con sông đều chảy ra biển, có loại cây trúc có thể dùng làm gậy, thời Vương Mãng gọi là Nhật Nam đình), Tượng Lâm.

Chú ý là trong khi quận Giao Chỉ (đồng bằng sông Hồng) có trên 72.000 khẩu, thì quận Cửu Chân có trên 166.000 khẩu và quận Nhật Nam có trên 69.000 khẩu. Quận Nhật Nam có dân số gần bằng vùng Đồng bằng sông Hồng, cón quận Cửu Chân thì dân số gấp đôi, tương đương hai quận Giao Chỉ và Nhật Nam cộng lại. Từ đó thể suy đoán là diện tích hai quận Cửu Chân và Nhật Nam cộng lại phải lớn gấp ba vùng đồng bằng sông Hồng.

Sách ”Nam sử” viết rằng Mã Viện sau khi bình định xong đội quân của Hai Bà Trưng thì thành lập huyện Tượng Lâm rồi cho trồng hai trụ đồng để định ranh giới đế quốc Hán. Mã Viện thành lập huyện Tượng Lâm tương tự như Nguyễn Hữu Cảnh thời chúa Nguyễn Phúc Chu lập phủ Gia Định năm 1698. Ở đó, dân Việt đủ đông, ruộng rẫy tề chỉnh, nơi ăn chốn ở đàng hoàng, quan lớn vi hành xem xét thấy đủ tiêu chuẩn thì cho tiến hành tổ chức thành đơn vị hành chính để quản lý.

Tổ chức đơn vị hành chính nơi miền biên giới thì đồng thời cũng tiến hành xác đinh ranh giới của quốc gia.

Sách Nam sử viết:

“Bên kia biên giới phía nam nước Lâm Ấp, theo đường bộ đường thủy hơn hai trăm dặm có vương quốc của người man di Tây Đồ. Mã Viện trồng hai trụ đồng để định ranh giới của nhà Hán”.

o0o

Trong thời bị Bắc thuộc, phía Bắc nước ta bị người Trung Hoa chiếm làm thuộc địa và ra sức đồng hóa. Dưới chế độ trực trị của đế quốc Hán, Mã Viện báo lên vua Quang Vũ nhà Đông Hán:

Mã Viện còn tâu rằng Việt luật có hơn mười việc khác hẳn với Hán luật và Mã Viện đã buộc người Việt từ bỏ chế độ xa xưa của họ. Từ đó, người Lạc Việt phải thực thi theo Hán luật”.

(Hậu Hán thư, tập thượng, tr. 561 bản chữ Hán)

Phía Nam nước ta trước cũng thuộc đế quốc Trung Hoa, nhưng về sau bị vương quốc Chàm từng bước lấn chiếm đẩy dần ranh giới giữa hai nước Việt – Chàm lên phía Bắc. Vương quốc Chàm đã chiếm hết quận Nhật Nam và gần một nửa quận Cửu Chân của nước ta. Điều dễ hiểu là với đế quốc Hán rộng lớn, trung tâm là Lạc Dương nay thuộc tỉnh Hà Nam, sát cạnh sông Hoàng Hà, thì một quận như quận Nhật Nam thuộc vùng sâu vùng xa, hệ thống cai trị ở huyện cuối về phía Nam của quận Nhật Nam là huyện Tượng Lâm tất nhiên là rất lỏng lẻo và yếu kém. Trong khi đó, vương quốc Chàm lại đang sung sức, thừa dịp nước ta bị xâm lược, bị tước quyền vũ trang, đã xua quân tiến hành lấn chiếm một cách liên tục, có hệ thống.

Vương quốc Chàm gồm tất cả có 16 vương triều. Ban đầu được hình thành ở miền Nam Trung Bộ

Ở phía Nam, vào năm 192 CN, nhà nước Champa được hình thành trong vùng các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận ngày nay, lệ thuộc vương quốc Phù Nam… Theo Coedès, thì người Chàm tiến hành cuộc tấn công này (miền Trung Trung Bộ) vào năm 193, có thể là người Chàm Hindou hóa. Vào năm 248, họ chiếm miền đất thuộc xứ Huế ngày nay”.

(Bernard Bourotte,Người Thượng cao nguyên Nam Đông Dương,bản tiếng Pháp,page 10)

Nhưng không phải đợi đến năm 192 CN mới xuất hiện dân tộc Chàm. Ngay từ giữa thế kỷ I CN thời Mã Viện đánh chiếm nước ta lập ra huyện Tượng Lâm thì sách Nam sử đã cho biết:

“Bên kia biên giới phía nam nước Lâm Ấp, theo đường bộ đường thủy hơn hai trăm dặm có vương quốc của người man di Tây Đồ. Mã Viện trồng hai trụ đồng để định ranh giới của nhà Hán.

Như tất cả mọi dân tộc trên thế giới, trong một vùng miền, ban đầu có nhiều bộ tộc sống cạnh nhau, rồi đến một thời kỳ nào đó, trong số các bộ tộc ấy xuất hiện một viên thủ lĩnh kiệt xuất nhất trong số nhiều thủ lĩnh khác đứng lên thâu tóm tất cả lập thành một nhà nước. Từ khi cả miền ấy được tập họp thành một nhà nước chung thì sức mạnh tăng bội dẫn đến khuynh hướng gây hấn với lân bang để chứng tỏ sức mạnh mới của một vương quốc tổng lực.

Bi ký cũng chứng minh địa bàn hình thành vương quốc Chàm tại miền Nam Trung Bộ. Bi ký xưa nhất của nước Chàm được tìm thấy tại Võ Cạnh, một làng nằm phia tây thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có niên đại thế kỷ II – III CN. Bia viết rằng một vua Chàm là con hay cháu của vua thủy tổ Cri Mara lập bia. Do đó có thể xác định kinh đô thời lập quốc của nhà nước Chàm, vào cuối thế kỷ II là tại miền đất Nam Trung Bộ ngày nay.

Từ địa bàn ban đầu là Nam Trung Bộ, vương quốc Chàm đã từng bành trướng về mọi hướng. Bành trướng về phía nam và phía tây, ở Nam Bộ và Tây Nguyên họ đụng phải đế quốc Phù Nam rồi đế quốc Khmer dữ dằn quá nên không lâu sau là quân xâm lấn bị tiêu diệt hoặc bị đẩy lùi. Phía đông là biển Đông, thế là họ dồn sức mở rộng về phía bắc, nơi người Việt đang bị đế quốc Hán thống trị. Người Việt bấy giờ bị tước hết quyền tự vệ, còn quân đội thống trị trú đóng nơi vùng sâu vùng xa thì yếu kém.

“Thật sự, những người xin đi chẳng bao giờ chú ý đến số phận của nhân dân tại chỗ, mà tự tung tự tác làm những việc thậm tệ và khi đã giàu rồi thì mong rời đi càng sớm càng tốt”.

(Georges Maspéro,Vương quốc Chàm, tr.93)

Miền cực Nam củaAn Nam đô hộ phủquá xa kinh đô Lạc Dương không hề là nơi đáng quan tâm của các triều đại phong kiến Trung Hoa vốn thường xuyên bị các dân tộc du mục phía bắc cũng như nạn tranh giành quyền lực nội bộ đe dọa. Trong hơn một nghìn năm, người Việt không có quân đội của riêng của mình. Từ phía nam núi Thạch Bi, quân Chàm thừa thế người Việt tay không vũ khí, đã cướp phá, đánh đuổi người Việt suốt gần một ngàn năm. Đến đầu thế kỷ thứ III CN thì quân Chàm đã tiến chiếm hết miền Trung Trung Bộ và gần một nửa miền Bắc Trung Bộ từ núi Thạch Bi đến núi Hoành Sơn. Có thời kỳ họ đã chiếm miền đất Nghệ An – Hà Tĩnh ngày nay.

Xem thêm:

*

Tượng thờ Hai Bà Trưng ở đền Đồng Nhân (Hà Nội)

Khi nước Đại Việt độc lập, quân Việt đã từng bước đẩy lùi họ về tận miền cực Nam Trung Bộ cho đến khi nước họ bị tiêu vong hoàn toàn.

Georges Maspéro cho biết:

Người Chàm không ngừng tiến lên phía bắc. Năm 248, quân Chàm đánh các thành thị ở Cửu Chân, cướp bóc, phá tan tành mọi thứ, họ đánh tan đội thủy quân của thực dân Trung Hoa ở đó. Tôn Quyền phái Lục Dận làm Thứ sử Giao Châu. Để ngăn chặn người Chàm tiến quân, Lục Dận phải điều đình với họ. Họ rút lui nhưng vẫn đóng giữ Khu Túc (tức Huế)”.

(Georges Maspéro,Vương quốc Chàm,các tr. 90, 91

Nước Lâm Ấp vốn là huyện Tượng Lâm thuộc quận Cửu Chân thuộc Giao Châu. Theo sử gia Pháp Aurousseau thìLâm Ấpkinh đô Lâm. Lâm Ấp có nghĩa làxứ Tượng Lâm, miền đất Tượng Lâm, thủ đô Tượng Lâm,(xin xem từ ”Ấp” trong Từ điển Hán Việt của tác giả Thiều Chửu), tương tự với Lạc ấp là miền đất kinh đô của nhà Ân mà Võ vương nhà Chuđem làm đất phong cho Bàn Canh, con vua Trụ. Khu Liên là người Việt, con trai một viên công tào (chứclạichuyên văn thư cho chính quyền Bắc thuộc dùng người tại chỗ biết chữ Hán). Khu Liên lãnh đạo nhân dân liên kết với đồng bào dân tộc miền núi Trường Sơn nổi lên chiếm huyện Tượng Lâm lập thành nước Lâm Ấp. Cuộc khởi nghĩa này sau cuộc khởi nghĩa của Hai bà Trưng 80 năm. Sau đó không lâu, nước Lâm Ấp bị vương quốc Chàm thôn tính. Ngày nay người miền Trung Trung Bộ còn đền thờ vua Khu Liên, tức vua Quang Chiếu. Đền thờ vua Quang Chiếu tại miền đông huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi ngày nay vẫn còn. Truyền thuyết vua Quang Chiếu còn lưu truyền suốt từ Đà Nẵng, Quảng Nam đến Phú Yên, địa bàn huyện Tượng Lâm, nước Lâm Ấp thời xưa.

o0o

*

Đền thờ Hai Bà Trưng tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, Huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

Sử Trung Hoa vẫn gọi người Việt là người Giao Chỉ. Ở đây không hề có ý chỉ riêng quận ”Giao Chỉ – Đồng bằng sông Hồng” mà chỉ toàn thể dân Việt.

Biên giới phía nam nước ta thời bấy giờ là núi Đồng Trụ mà Lê Thánh Tông cho đổi tên thành núi Thạch Bi là nơi Mã Viện cho trồng hai trụ đồng ghi dòng chữ:

Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt”

Có thể hiểu ý nghĩa của dòng chữ trên: “Người Việt phải cố mà giữ biên giới này cho nhà Hán. Nếu mà quân bên kia núi tràn qua thì người Giao Chỉ bị diệt”.Hàm ý rằng, người Trung Hoa chỉ đến làm quan, có bề gì thì rút về nước, chỉ người Giao Chỉ bị làm nô lệ mà thôi.

Những quan lại do Triều đình Trung Quốc phái sang các quận thuộc địa thường không được chọn lọc kỹ, việc tuyển lựa rất khó khăn vì khó có ai xin đi làm việc ngoài ở biên ải xa xôi. Vì thế, khi có người vì hoàn cảnh gì đó xin đi thì vô luận quá khứ tiền án tiền sự như thế nào đều được bổ nhiệm cả. Thật sự, những người xin đi, chẳng bao giờ chú ý đến số phận của nhân dân tại chỗ, mà tự tung tự tác làm những việc thậm tệ và khi đã giàu rồi thì mong rời đi càng sớm càng tốt.

“Nhân dân tại chỗ bị quan Trung Hoa đánh thuế rất nặng, như Thái thú Hàn Tập đánh thuế từ 50% trở lên các sản phẩm xuất khẩu hoặc nhập khẩu bằng đường biển.

(Georges Maspéro,Vương quốc Chàm, tr.93)

Thực tế, thì quân bên kia núi đã tràn qua thật, chiếm mất quận Nhật Nam và gần một nửa quận Cửu Chân của nước ta, quan Tàu chạy hết về nước, chẳng mấy ai hề hấn gì. Nhưng người Việt đã không bị diệt mà còn quật khởi, đánh đuổi chính quyền phong kiến Trung Hoa và quân chiếm đóng Chàm ra khỏi đất nước. Tuy nhiên, cho đến nay, quận Hợp Phố coi như đã bị mất vĩnh viễn.

Các sản phẩm làm từ chất liệu đồ da luôn được nhiều tín đồ thời trang yêu thích, đặc biệt là những ai theo đuổi phong cách sang trọng và giá trị bền vững. Nếu bạn có nhu cầu mua đồ da và đang sinh sống tại Hà Nội thì không thể bỏ lỡ các cửa hàng đồ da nam tại Hai Bà Trưng. Sau đây, Đồ da Tâm Anh sẽ giới thiệu tới bạn Top 10 cửa hàng đồ da tại Hai Bà Trưng trong bài viết này.

Nhu cầu về thời trang, phụ kiện đồ da tại quận Hai Bà Trưng

Đồ da nói chung và các phụ kiện đồ da như giày dép, ví da, thắt lưng… đang ngày càng được người Việt ưa chuộng. Chính bởi điều này đã thúc đẩy việc kinh doanh các mặt hàng này trở nên dễ dàng hơn. 

Hiện nay tại Hà Nội, quận Hai Bà Trưng là một trong các khu vực nổi tiếng với các cửa hàng đồ da đa dạng mẫu mã, thiết kế độc đáo và đảm bảo chất lượng được nhiều người tin dùng.

*

Hiện nay, hệ thống của Tâm Anh và trong đó có cửa hàng thời trang tại Hai Bà Trưng đang phân phối các dòng sản phẩm chất liệu da khác nhau bao gồm: giày da nam, thắt lưng nam, túi xách nam, ví da nam, găng tay nam nữ, dây da đồng hồ, phụ kiện đồ da. 

Tất cả các dòng sản phẩm của Tâm Anh đều được sản xuất từ da động vật thật cao cấp như da bò, da trăn, da cá sấu, da đà điểu… qua đôi bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công lành nghề.

Thông tin liên hệ của Đồ da Tâm Anh cơ sở Bùi Thị Xuân

2. Cửa hàng đồ da Menz 

Menz Shop là địa chỉ mua đồ da tại Hai Bà Trưng, chuyên kinh doanh các mặt hàng ví da nam đẹp với thiết kế sang trọng, cao cấp. Cùng với sự đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, kích thước … đã giúp khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn, phù hợp với đặc thù mỗi công việc, lứa tuổi và cá tính riêng của mình.

Ví da tại Menz được sản xuất bằng 100% da thật từ da cá sấu, da bò… đạt theo tiêu chuẩn công nghệ cao với các chất liệu chất lượng như da trơn, da sáp, da họa tiết hay da nubuck. Sản phẩm ví da tại đây luôn làm hài lòng khách hàng bởi những thiết kế có kiểu dáng mạnh mẽ, cá tính dành cho phái mạnh với từng đường kim mũi chỉ vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ và đảm bảo sự chắc chắn cho sản phẩm.

Thông tin liên hệ Menz:

3. Hugo Boss

Hugo Boss là một thương hiệu thời trang đồ da cao cấp được rất nhiều người biết tới.cũng biết tới. Hiện nay, Hugo Boss có chuỗi các cửa hàng lớn nhỏ không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Nó luôn nắm bắt các xu hướng thời trang hiện đại và mở rộng quy mô với nhiều dòng sản phẩm khác nhau trong đó có các phụ kiện đồ da dành cho nam giới như giày da, thắt lưng, túi xách đồng hồ… 

*

Bên cạnh đó, Hugo Boss cũng đang đẩy mạnh giá trị cốt lõi vào ngành thời trang business dành cho doanh nhân. Điều này đã thu hút thêm nhiều tệp khách hàng khác nhau, mang tới chuẩn mực về vẻ đẹp thời trang phái mạnh mang tầm đẳng cấp quốc tế. 

Sự xuất hiện của các cửa hàng thời trang của Hugo Boss tại Việt Nam đã thu hút giới doanh nhân bởi phong cách lịch lãm; chất liệu và kiểu dáng hào nhoáng nhưng vô cùng tinh tế. Hiện nay, thương hiệu này đã trở thành một trong những địa chỉ kinh doanh đồ da hàng hiệu uy tín nhất dành cho các quý ông.

Thông tin liên hệ của Hugo Boss:

4. Lee&Tee

Hiện nay, Lee&Tee là một thương hiệu uy tín, được biết tới nhiều với các sản phẩm thời trang từ da tổng hợp cao cấp như túi đeo chéo, cặp xách, túi đựng laptop… hay da tự nhiên như ví, thắt lưng…. Các sản phẩm của Lee&Tee được thiết kế chuyên nghiệp, đa dạng mẫu mã và liên tục ra các sản phẩm mới để bắt kịp xu hướng thời trang hiện đại.

Ngoài cửa hàng đồ da tại Hai Bà Trưng, Lee&Tee còn có một chuỗi hệ thống phân phối độc quyền trên toàn quốc nhằm đảm bảo về chất lượng cũng như có mức giá phù hợp nhất. Thương hiệu này được nhiều khách hàng tin dùng bởi sự đơn giản, chắc chắn và chất lượng, có pha thêm nét cổ điển trong mỗi sản phẩm.

Thông tin liên hệ của Lee&Tee:

5. Adoza

Adoza một trong các cửa hàng thời trang tại Hai Bà Trưng chuyên về giày da nam. Các sản phẩm của Adoza đều được làm từ nguồn da nhập khẩu và được gia công sản xuất với độ hoàn thiện cực cao. Mỗi đôi giày tại đây sẽ luôn đem tới sự hài lòng cho khách hàng bởi chất liệu da mềm mại cùng những đường may đều đặn và rất chắc chắn.

*

Luôn bám sát các xu thế thời trang nam 2022, Adoza luôn đem tới cho khách hàng nhiều sự lựa chọn để có thể thoải mái mix đồ, thể hiện phong cách riêng của bản thân. Bạn có thể lựa chọn từ những đôi giày nam công sở lịch lãm, sang trọng cho tới những đôi giày lười trẻ trung, năng động hay là những đôi giày da cao cổ cá tính với mức giá phù hợp..

Thông tin liên hệ của Adora:

6. FTT Leather

FTT là một trong những địa chỉ mua đồ da tại Hai Bà Trưng thu hút lượng khách hàng nam đông đảo. Đây là thương hiệu với các sản phẩm bền đẹp được làm từ chất liệu da thật 100%, da cao cấp, các loại da nguyên tấm… nổi tiếng tại Việt Nam. Có thể nói, FTT Việt Nam nói chung và cửa hàng đồ da tại Hai Bà Trưng FTT nói riêng sẽ là địa chỉ các anh không nên bỏ lỡ.

Bên cạnh đó, FTT Hai Bà Trưng có những sản phẩm phụ kiện đồ da vô cùng lôi cuốn như ví da, thắt lưng da…mang tới phong cách trẻ trung, năng động và vẫn toát lên được sự đẳng cấp. Các sản phẩm tại đây luôn bắt kịp xu hướng; sự đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã; chất liệu bền…đã thu hút được nhiều phái mạnh tin dùng.

Thông tin liên hệ FTT Leather:

7. VESA Store

Đây là một trong các cửa hàng đồ da tại Hai Bà Trưng uy tín với các sản phẩm đồ da chất lượng, mẫu mã đẹp và giá rẻ. Cửa hàng này luôn được khách hàng ủng hộ nhiều bởi sự phù hợp với thị hiếu của nhiều người khác nhau. Bạn có thể dễ dàng lựa chọn những đôi giày lười hiện đại hay boot cổ cao cá tính…

*

Bên cạnh đó, VESA Store luôn giúp người dùng tạo nên phong cách thời trang ấn tượng nhất. Chúng không chỉ được thiết kế và sản xuất với 100% chất liệu da bò thật, đa dạng về kiểu dáng từ lịch lãm, cổ điển cho tới hiện đại, sang trọng. Điều này giúp bạn yên tâm khi đặt niềm tin tại nơi đây.

Thông tin liên hệ của VESA Store

8. SMART MEN

Đây là một trong các địa chỉ cửa hàng đồ da tại Hai Bà Trưng được nhiều người yêu thích với thiết kế khá ấn tượng và giúp tôn lên cái tôi nam tính. Các sản phẩm giày da nam cao cấp tại đây mang tới cho bạn những phong cách và hình ảnh mới, độc đáo. 

Từ thời trang công sở trẻ trung cho tới các doanh nhân thành đạt, lịch lãm đều có tại cửa hàng. Chắc chắn Smart Men sẽ là một trong những địa điểm thời trang tuyệt vời dành cho bạn.

Thông tin liên hệ của Smart Men:

9. Đông Hải

Đông Hải luôn tự hào là thương hiệu giày da cao cấp nổi tiếng, có từ lâu đời tại Việt Nam. Họ luôn cố gắng cải thiện, cung cấp cho khách hàng những sản phẩm giày và phụ kiện đồ da nam nữ chất lượng nhất. Các sản phẩm của Đông Hải không chỉ giúp người dùng thêm sự tự tin, thanh lịch mà còn đem lại cảm giác êm ái và thoải mái khi sử dụng.

*

Hiện Đông Hải có chuỗi hệ thống cửa hàng được bày trí không gian sang trọng, ấm cúng cùng đội ngũ nhân viên nhiệt tình khiến bạn cảm thấy sự gần gũi và có những trải nghiệm mua sắm thật hài lòng và ưng ý.

Thông tin liên hệ của Đông Hải:

10. DIOGINI

Khi nhắc tới các cửa hàng đồ da tại Hai Bà Trưng thì không thể bỏ lỡ cái tên Diogini. Diogini là một đơn vị duy nhất phân phối 100% các sản phẩm đồ da như ví, giày, thắt lưng dành cho phái mạnh và được nhập khẩu từ Ý. 

Điểm nổi bật của Diogini không chỉ bởi xuất xứ sản phẩm mà còn mang phong cách thời trang rất đơn giản, nhưng vẫn sang trọng, lịch lãm của nước Ý cho các quý ông Việt.

Xem thêm: Viện Thẩm Mỹ Viện Duy Phượng, Tiêm Filler Mũi Có Thể Duy Trì Bao Lâu

Thông tin liên hệ của Diogini:

Trên đây là bài viết mà Tâm Anh đã chia sẻ đến các bạn về top 10 cửa hàng đồ da tại Hai Bà Trưng được nhiều khách hàng ưa chuộng và tin dùng. Nếu bạn đang cần tìm cho mình những sản phẩm thời trang, phụ kiện đồ da đẹp, chất lượng tại quận Hai Bà Trưng thì hy vọng bài viết sẽ giúp bạn có thêm lựa phù hợp với các cửa hàng da.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *